SHUARËS ZJARRI ME UJË

INSTALIM I SISTEMIT & MIRËMBATJA

TEKNO FIRE Shuarës zjarri me ujë – Sistemi është i njohur për teknologjinë e mbrojtjes nga zjarri me ujë me presion të lartë.

TEKNO FIRE Shuarës zjarri me ujë – Sistemet mbrojnë njerëzit, pronën dhe vazhdimësinë e biznesit në një gamë të gjerë aplikimesh.

Sistemet e shuarës së zjarrit me ujë mund të përdoren si një sistem automatik i shtuajes së zjarri duke lagur, ftohur dhe mbytur zjarrin.

Shuarës zjarri me ujë – Një zgjidhje e shpejtë dhe vepruese e plotë për kontrollin e zjarrit.

Është një sistem i mbrojtjes së re që përdor spërkatje shumë të bukura uji, të cilat kontrollojnë, shtypin ose shuajnë zjarret nga:

  • Ftohje të flakëve si dhe gazrave përreth përmes avullimit
  • Vendosja e oksigjenit nga avullimi
  • Lehtësim I rrezatimeve të nxehetësisë