RUTINA DHE EMERGJENCA

SHËRBIME HIDRAULIKE

TEKNO FIRE ka një ekip hidraulik profesional të cilët janë të gatshëm t’i përgjigjen menjëherë çdo thirrje për të riparuar pompat e ujit, rregullimin e rubinetave të rrjedhjes dhe rrjedhjeve të tjera, mirëmbajtjen e të gjitha llojeve të tubave dhe pajisjeve të montimit siç janë makinat larëse dhe pjatalarëset. Si pjesë e angazhimit tonë për të ofruar shërbime mirëmbajtjeje duke ruajtur mjedisin.

TEKNO FIRE është i pajisur për të realizuar të gjitha nevojat hidraulike në mënyrë shumë ekonomike.

  • Dorëzimi i shërbimeve të ekspertëve dhe shërbimet me cilësi të lartë
  • 24 × 7 Shërbime urgjente për klientët
  • Monitorim nga hidraulikët dhe ekspertët
  • Të gjithë hidraulikët janë të siguruar, të regjistruar dhe kanë licenca të kërkuara
  • Grafiku i çmimeve është i bazuar në inspektimin përpara ofrimit të shërbimeve.