SISTEMET E DETEKTORËVE TË GAZIT

Detektorët e sistemeve të gazit janë kritikë për zbulimin e gazrave të dëmshëm që janë një kërcënim për jetën dhe pronën tuaj. TEKNO FIRE tregton një gamë të larmishme sistemesh për të zbuluar gazin në të gjitha mjediset, dhe të përshtatura për të plotësuar kërkesat tuaja. Sistemet tona mund të funksionojnë në një mjedis pa oksigjen dhe mund të përdoren për të zbuluar gazra të dëmshëm, siç janë:

 

  • Amoniak
  • Oksid karboni
  • Klorid hidrogjeni
  • Hidrogjen
  • Dioksidi i azotit
  • Oksid nitrik
  • Dioksidi i squfurit, etj