SISTEME TË SHUARJES SË ZJARRIT

DIZENJIM, INSTALIM & MIRËMBAJTJE

TEKNO FIRE krenohet me çdo projekt instalimi dhe mirëmbajtjeje, duke filluar nga që nga subjektet tregtare deri tek pallatet shumëkatëshe.

TEKNO FIRE siguron një sistem Turnkey Solution (konsultim, dizajnimi, instalim, testim dhe mirëmbajtja) për të menaxhuar rrezikun nga zjarri, si dhe një qasje të sistemit për mbrojtjen nga zjarri:

 • Sistemi i spërkatësve të zjarrit
 • Fikëse zjarri
 • Sistemet e shuarjes së zjarrit
 • Instalimi dhe llogaritjet e sistemeve të pompave të zjarrit
 • Sistemi i alarmit të zjarrit dhe paneli i sistemit të pompës

Ekipi ynë përbëhet nga Inxhinierë të kualifikuar dhe të çertifikuar, të cilët asistohen nga supervizorë dhe teknikë me eksperiencë shumë  të mirë për të ekzekutuar instalimet dhe për të mirëmbajtur aparatet e detektimit, për të parandaluar dhe luftuar flakët përmes aparaturave tona bashkëkohore.

Ne disponojmë produkte dhe pajisje zjarri:

 • Sistemi automatik spërkatës
 • Sistemi i shtypjes nga zjarri i agjentëve të pastër
 • Sistemet për tharje / lagështi
 • Sistemi i mbështjelljes së tubave të zjarrit
 • Grykë zjarri, grykë shkrirës akulli
 • Pajisjet e Brigadave të Zjarrit
 • Pajisjet e shkumës dhe zjarrit
 • Gypa dhe pajisje zjarri
 • Valvulat e hidrantit të zjarrit
 • Monitorues zjarri
 • Sistemet e shtuarjes së zjarrit me ujë me shkumë
 • Sistemi i shuarjes së zjarrit të kuzhinës
 • Ventilator kundra tymit
 • Sistemet e ventilimit (natyral / tym)
 • Sistemi i mjegullës së ujit

Sistemet e mbrojtjes nga zjarri kërkojnë servis të rregullt për të vepruar me performancë optimale që të luftojnë në mënyrë efektive zjarrin. Ekipet tona të shërbimit do të testojnë dhe kontrollojnë rregullisht çdo sistem të ri – ose ekzistues për ta pershtatur me standardet e detyrueshme.

Ne ofrojmë 24/7 – Ekipi I suportit të TEKNO FIRE janë në gatishmëri 24-orëshe; gati për të ndërmarrë riparime emergjente në sistemet dhe produktet tuaja për mbrojtjen nga zjarri. Ekipet tona janë të pajisura me automjete të furnizuar me gjithë mjetet e nevojshmë, kjo u lejon atyre të merren me shumicën e problemeve të shërbimit në vend.

TEKNO FIRE është një Kontraktues i Licencuar dhe Aprovuar plotësisht për mbrojtjen nga zjarri që mund të ndërmarrë Dizejnimin, Furnizimin, Instalimin, Testimin dhe Komisionet, Certifikimin dhe Mirëmbajtjen Parandaluese për të gjithë gamën e Alarmave të Zjarrit, Ndezjes së Zjarrit dhe Sistemeve të Evakuimit të Emergjencave. Ekipi ynë i dedikuar i menaxherëve teknikë, inxhinierëve të shërbimit dhe teknikëve do të sigurojë shërbimin me cilësi më të lartë gjatë gjithë kohës.