SISTEMET E ALARMIT TË ZJARRIT

INSTALIM & MIRËMBATJE

TEKNO FIRE përputhet me standardet më të larta ndërkombëtare dhe lokale të sigurisë për të gjitha Instalimet dhe Mirëmbajtjet.

TEKNO FIRE përdor vetëm produkte të garantuara dhe autentike, në përputhje me të gjitha certifikatat dhe standardet e kërkuara ndërkombëtare për sa vijon:

  • Panele lajmëruese
  • Panele përforcuese
  • Detektorë të kanalit
  • Panelet e kontrollit të alarmit nga zjarri
  • Këmbanat e papërshkueshme nga zjarri
  • Stacionet e tërheqjes
  • Detektorët e tymit
  • Paketat e monitorimit të rrjedhes së ujit
  • Sisteme alarmi zjarri pa tel