ELEKTRIKE

INSTALIM & MIRËMBATJE

TEKNO FIRE është një kontraktues i licencuar dhe i kualifikuar në të gjitha aspektet e instalimit të Sistemeve Elektrike.

TEKNO FIRE ofron shërbim të shkëlqyeshëm për të gjithë punën elektrike, të ekzekutuar nga Inxhinierët tanë të çertifikuar duke përdorur vetëm produktet më të mira për të siguruar që të gjitha sistemet e instaluara të jenë të sigurta dhe në përputhje me të gjitha kodet dhe rregulloret ndërkombëtare, si dhe funksionojnë me energji zero përsa i përket:

  • Nënstacioneve
  • Sistemeve të pandërprera të furnizimit me energji elektrike (UPS)
  • Shpërndarja e tensionit të ulët
  • Dizajni i ndriçimit
  • Instalimet e vogla të energjisë
  • Sistemet telefonike
  • Sistemet e të dhënave
  • Sistemet e alarmit të ndërhyrës
  • Sisteme CCTV
  • Sistemet e hyrjes së dyerve

Punimet elektrike të TEKNO FIRE janë të realizuara në përputhje me kërkesat dhe specifikimet e secilit projekt dhe materialet e përdorura janë të standardit më të lartë. Ekipi ynë i dedikuar i Inxhinierëve dhe teknikëve me përvojë elektrike sigurojnë standardin e punës dhe etikës më të lartë.

Të gjitha instalimet janë testuar dhe porositur siç duhet në përputhje me të gjitha kodet dhe rregulloret para dorëzimit të projektit.

Ne gjithashtu ofrojmë një shërbim të plotë mirëmbajtjeje për të siguruar që sistemet e instaluara janë në përputhje me të gjitha kodet, rregulloret dhe funksionalitetin optimal.