NDËRTIMI

SHËRBIMET

Shërbimet e Ndërtimit të TEKNO FIRE mbulojnë spektrin e plotë të ndërtimit të ndërtesave dhe ne njihemi si specialist në përdorimin e teknologjisë avangarde në projektet tona.

Fushat e specialitetit tonë përfshijnë

NDËRTIMI I GJITHA LLOJEVE TË NDËRTESAVE

Stafi ynë kyç, shumica e të cilëve kanë përvojë profesionale prej disa dekadash, janë përzgjedhur me kujdes për të plotësuar një ekip të ekuilibruar mirë duke kombinuar nivele të larta të aftësive praktike dhe njohurive të marra në fushën e menaxhimit dhe operimit. Ky kombinim unik siguron zgjidhje pragmatike për problemet që hasen në mënyrë të pashmangshme në shumicën e projekteve të ndërtimit dhe inxhinierisë, duke arritur në maksimumizimin e vlerës, minimizimin e kostos dhe rezultate optimale.

INFRASTRUKTURA DHE NDRËTIMI I PUNËS CIVILE

Qëllimi i vetëm i divizionit të infrastrukturës së TEKNO FIRE është të përmbushë gjithnjë nevojën e rajonit për një infrastrukturë të përmirësuar, e cila është thelbësore për rritjen dhe zhvillimin e saj ekonomik. Duke u mbështetur në burimet e brëndshme dhe ekspertizën teknike, TEKNO FIRE është gati të jetë në pararojë të menaxhimit të infrastrukturës.

Ekspertiza jonë përfshin zgjidhje gardiane për Menaxhimin e Rrjetit të Ujitjes, Sistemet e Rrjetit të Ujit të Pijshëm, Ndërtimin e Rrjetit të Kanalizimeve, Kullimin e Ujit nga Stuhia, Instalimin e Kabllove dhe Linjave Telefonike dhe vepra të ngjashme që konsiderohen si shpëtimi i kombit.

KONTRAKTIMI TURNKEY

Ne ofrojme:

Shërbime turnkey duke sjellë përvojën, ekspertizën dhe profesionalizmin tonë në të gjitha projektet tona.

Ne jemi të përkushtuar t’i kushtojmë vëmendje detajeve dhe të mbajmë komunikim të vazhdueshëm me klientët tanë para, gjatë dhe pas periudhës së ndërtimit për të arritur kënaqësinë maksimale të klientit. Sido që të jetë madhësia e projektit dhe kërkesat, TEKNO FIRE dhe fuqia e saj e aftë e punës do të përpiqen ta bëjnë vizionin tuaj realitet.

Ekipet tona të brendshme të punëtorëve të aftë sigurojnë cilësi të lartë në të gjitha aspektet e ndërtimit dhe ndërtimit të ambienteve të brendshme, nga muratura dhe pllakat deri te pajisjet elektrike dhe hidraulike.